De heer B. Wijmans, mede-eigenaar van iXSO solutions, opstellen algemene voorwaarden:
"MKB Rechtshulp en iXSO solutions: de perfecte online match tussen deskundig juridisch advies op maat en bedrijfspecifieke informatie."

Wie wij zijn

Aan MKB Rechtshulp zijn de volgende juristen verbonden:

Mr. A. van der Westerlaken, advocaat, meer dan 15 jaar juridische ervaring,
Gespecialiseerd in contracten opstellen en beoordelen, beoordelen verbintenisrechtelijke kwesties en juridisch vormgeven van startups.
Mr. M. Manders, advocaat, meer dan 15 jaar juridische ervaring,
Gespecialiseerd in ondernemings- en aansprakelijkheidsrecht, verbintenissenrecht en procederen voor ondernemers. Marieke Manders treedt ook op als mediator in ondernemingsgeschillen.Lidmaatschappen: de Nederlandse vereniging van Mediation Advocaten en de Vereniging Corporate Litigation.
Mr. D. Tjebbes, jurist, meer dan 15 jaar juridische ervaring,
Gespecialiseerd in arbeidsrecht en algemeen verbintenissenrecht.
 

T: 020 - 408 33 70F: 020 - 708 54 90E: info@mkbrechtshulp.nlI: www.mkbrechtshulp.nl

Voorwaarden MKB Rechtshulp