De heer P. de Groot, directeur Bouw met Visie B.V.:
"MKB Rechtshulp is onze "huis" advocaat. Altijd snel, deskundig en advies in de taal van de ondernemer. Bovendien zijn de tarieven heel concurrerend."
 • Telefonisch advies door advocaat

  alleen voor ondernemers
  € 50 ex BTW per gesprek (20 minuten)
  Telefonisch advies door advocaat

  Plan hier uw afspraak, kies een dag en tijd:

 • dinsdag 23 april 2024
 • woensdag 24 april 2024
 • donderdag 25 april 2024
 • vrijdag 26 april 2024
 • maandag 29 april 2024
 • Ondernemingsrecht

  Wat kan een bij MKB Rechtshulp aangesloten advocaat voor u betekenen?

  • klik hier voor voorbeeld contracten in verband met exploitatie van een onderneming die u zelf kan invullen;
  • uitleg kenmerken verschillende rechtsvormen
  • opstellen van contract voor een vof, cv of maatschap, samenwerkingsovereenkomst, concept statuten of aandeelhoudersovereenkomst voor een BV;
  • adviseren bij onenigheid tussen vennoten in een vof, cv of maatschap of tussen bestuurders en/of aandeelhouders.

    

  Verschillende rechtsvormen: MKB onderneming vaak eenmanszaak, v.o.f. of B.V.

  Een onderneming kan het meest eenvoudig begonnen worden als eenmanszaak. Alle freelancers of ZZP-er hebben bijvoorbeeld een eenmanszaak. Een eenmanszaak kan overigens ook personeel hebben. Ook zijn er zogenaamde personenvennootschappen, zoals de vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap en maatschap. Daarnaast zijn er de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. MKB ondernemingen hebben meestal de vorm van eenmanszaak, vennootschap onder firma of B.V.
   

  Onderneming oprichten en noodzakelijke contracten voor bedrijfsvoering

  De te verrichten handelingen om een bepaald type onderneming op te starten verschillen. Alle ondernemingen moeten ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel. Dat is op zich voldoende om een eenmanszaak te laten ontstaan (naast uiteraard het voldoen aan bijvoorbeeld fiscale verplichtingen). Voor een vof, cv of maatschap is het aan te raden een contract tussen de vennoten op te stellen. Een BV of NV kan alleen door een notaris opgericht worden. Naast dit verschil in wat er nodig is voor oprichting is het verstandig na te gaan welke rechtsvorm fiscaal het meest gunstig is. Behalve het oprichten van de onderneming is het verstandig om meteen goede contracten op te stellen voor de bedrijfsvoering. Daarbij kan gedacht worden aan algemene voorwaarden en opdrachtbevestigingen richting klanten, contracten met leveranciers en indien van toepassing goede contracten met werknemers en een duidelijk huurcontract. Hoewel de opstartfase vaak al een drukke periode is, is het verstandig om dit in een keer vanaf de start goed te regelen. Een bij MKB Rechtshulp aangesloten advocaat kan u bijstaan bij het oprichten van de onderneming zelf, en ook bij het nagaan welke contracten voor uw onderneming belangrijk zijn.
   

  De lopende onderneming: uitbreiden en samenwerking aangaan maar ook conflicten oplossen

  Als de onderneming is opgericht moeten er een aantal terugkerende verplichtingen worden nageleefd, bijvoorbeeld op fiscaal vlak. Bij een BV of NV is het belangrijk te weten welke rol aandeelhouders hebben en welke rol bestuurders hebben. Het kan zijn dat u een onderneming om wil zetten in een andere rechtsvorm, of dat u een samenwerking met andere personen of ondernemingen aan wil gaan. Daarvoor is het bijvoorbeeld nodig om een vof contract te wijzigen of om een aandeelhoudersovereenkomst te laten opstellen. Ook kan het zijn dat u uw bedrijf wil verkopen of beëindigen, of dat een andere partij juist belangstelling heeft om uw onderneming over te nemen. Bij al dit soort contracten kan een bij MKB Rechtshulp aangesloten advocaat u assisteren. Als de onderneming eenmaal draait kunnen er ook conflicten ontstaan. Binnen een vennootschap onder firma kan het zijn dat de vennoten niet meer door één deur kunnen. Als er dan een goed vof contract is, maakt dat het oplossen van conflicten makkelijker. Bij een B.V. kunnen conflicten ontstaan binnen het bestuur of binnen de aandeelhouders, of juist tussen bestuur en aandeelhouders. Bij alle vervolgfasen die een onderneming aangaat, van samenwerking en uitbreiding tot conflict afhandeling en eventueel zelfs stoppen van de onderneming, kan een advocaat via MKB Rechtshulp u juridisch advies geven.