Nieuws

Ondernemers maken zeer bijzondere tijden mee door het corona virus en alle maatregelen die dit met zich mee brengt. Jarenlange relaties met een leverancier, klant, verhuurder of opdrachtgever komen onder druk komen te staan. Ondernemers vragen zich af of zij zich op overmacht kunnen beroepen, en wanneer hun wederpartij de overeenkomst op kan zeggen als gevolg van overmacht. Ondernemers zien zich geconfronteerd met vragen als:
 
Het burgerlijk wetboek kent een artikel voor overmacht, te weten artikel 6:75 BW. Partijen bij een overeenkomst nemen dit artikel regelmatig op in een overeenkomst. Dat is overigens niet verplicht: is er niets over overmacht opgenomen, dan geldt nog steeds het wetsartikel. Als er tussen partijen wel iets over overmacht is afgesproken, dan kan dit de strekking hebben dat het de situaties van overmacht uitbreidt, of juist beperkt. Ook kunnen partijen afspraken hebben gemaakt over de gevolgen van overmacht. De exacte juridische positie van een ondernemer inzake overmacht is een maatwerk beoordeling van de contractuele afspraken en jurisprudentie tot dusverre. Daar komt bij dat er in de toekomst ongetwijfeld het nodige over corona en de al dan niet toepasselijkheid van overmacht en de gevolgen daarvan geprocedeerd zal gaan worden, wat nieuwe jurisprudentie gaat vormen. 

De corona crisis is iets van een geheel andere orde dan waar het bedrijfsleven tot dusverre mee te maken heeft gehad en vele vragen met zich brengt. Indien u als ondernemer een beoordeling wenst van uw actuele juridische positie, kan u een belafspraak maken via de afsprakenplanner op de rechterzijde van de website.