De heer H. Wassenaar, voorzitter Stichting Welzijn Innovatiegroep Nederland:
"Ten behoeve van het project OP STAP MET OMA.NL zijn voorwaarden opgesteld. Daarnaast heeft MKB Rechtshulp ons in een juridische procedure bijgestaan. De werkzaamheden zijn vakkundig uitgevoerd en naar volle tevredenheid van het bestuur."
 • Telefonisch advies door advocaat

  alleen voor ondernemers
  € 50 ex BTW per gesprek (20 minuten)
  Telefonisch advies door advocaat

  Plan hier uw afspraak, kies een dag en tijd:

 • dinsdag 23 april 2024
 • woensdag 24 april 2024
 • donderdag 25 april 2024
 • vrijdag 26 april 2024
 • maandag 29 april 2024
 • Nieuws

  Ondernemers maken zeer bijzondere tijden mee door het corona virus en alle maatregelen die dit met zich mee brengt. Jarenlange relaties met een leverancier, klant, verhuurder of opdrachtgever komen onder druk komen te staan. Ondernemers vragen zich af of zij zich op overmacht kunnen beroepen, en wanneer hun wederpartij de overeenkomst op kan zeggen als gevolg van overmacht. Ondernemers zien zich geconfronteerd met vragen als:
   
  • Mag ik mijn betalingen opschorten? Zo ja, hoe lang?
  • Kan ik om kosten te besparen nog onder de overeenkomst uit die ik net ben aangegaan, maar waarvoor nog niets is geleverd? 
  • Als ik nu niet lever en mijn wederpartij daardoor een probleem krijgt, kan mijn wederpartij dan een schadevergoeding van mij vorderen?

  Het burgerlijk wetboek kent een artikel voor overmacht, te weten artikel 6:75 BW. Partijen bij een overeenkomst nemen dit artikel regelmatig op in een overeenkomst. Dat is overigens niet verplicht: is er niets over overmacht opgenomen, dan geldt nog steeds het wetsartikel. Als er tussen partijen wel iets over overmacht is afgesproken, dan kan dit de strekking hebben dat het de situaties van overmacht uitbreidt, of juist beperkt. Ook kunnen partijen afspraken hebben gemaakt over de gevolgen van overmacht. De exacte juridische positie van een ondernemer inzake overmacht is een maatwerk beoordeling van de contractuele afspraken en jurisprudentie tot dusverre. Daar komt bij dat er in de toekomst ongetwijfeld het nodige over corona en de al dan niet toepasselijkheid van overmacht en de gevolgen daarvan geprocedeerd zal gaan worden, wat nieuwe jurisprudentie gaat vormen. 

  De corona crisis is iets van een geheel andere orde dan waar het bedrijfsleven tot dusverre mee te maken heeft gehad en vele vragen met zich brengt. Indien u als ondernemer een beoordeling wenst van uw actuele juridische positie, kan u een belafspraak maken via de afsprakenplanner op de rechterzijde van de website.