De heer F. Brakel, directeur SBGO B.V.:
"Van de juridische adviezen van MKB rechtshulp ben ik zeer onder de indruk, met name wat betreft snelheid, deskundigheid en efficiency. En dat alles tegen zeer concurrerende tarieven!"

Direct telefonisch advies door advocaat

alleen voor ondernemers
€ 25 ex BTW per gesprek (20 minuten)

Plan hier uw afspraak, kies een dag en tijd:

Huurcontracten

Wat kan een advocaat van MKB Rechtshulp voor u betekenen?

 

Huur beëindigen: opzeggen, ontbinden, ontruimen en indeplaatsstelling

Voor ondernemers bestaan er twee typen bedrijfsruimten: enerzijds kantoorruimte, en anderzijds winkel- en horecaruimten. Onder het Nederlandse huurrecht hebben deze twee typen allebei hun eigen regels. Wat betreft beëindiging van de huur geldt in ieder geval altijd dat deze kan eindigen in onderlinge overeenstemming. Bij opzegging is de toepasselijke opzegtermijn relevant, en kan ook de grond van opzegging van belang zijn. Het is nuttig te weten dat opzegging niet gelijk is aan een plicht tot ontruiming. De ontruiming moet apart aangezegd worden, en de huurder kan de periode om daadwerkelijk tot ontruiming over te gaan vertragen. Bij ontbinden van het huurcontract is er een onderscheid om dit al dan niet via de rechter te moeten doen. Voor huurders van winkel- en horecaruimte is er de mogelijkheid om onder een lopende huurcontract een nieuwe huurder voor te dragen. Indien deze nieuwe huurder hetzelfde profiel heeft als de vertrekkende huurder, is de verhuurder in beginsel gehouden om de nieuwe huurder te accepteren. Een bij MKB Rechtshulp aangesloten advocaat kan zowel de zakelijke huurder als verhuurder deskundig adviseren inzake de mogelijkheden van beëindiging van de huurovereenkomst, of bijstaan bij een onverwacht voorstel tot beëindiging vanuit de wederpartij.

 

Huurprijzen: huurverhogingen, huurprijsherziening en servicekosten

In deze economische tijden zijn er nogal wat huurders voor wie de maandelijkse huurlasten (te) hoog zijn, en verhuurders die juist nu, om leegstand elders te compenseren, een huurprijsverhoging voorstellen. Huurlasten die te hoog worden gezien de teruglopende omzet van een bedrijf zijn geen reden om een huurovereenkomst te kunnen beëindigen. Zowel huurder als verhuurder kunnen wel een procedure tot huurprijsherziening beginnen. Voor aanvang hiervan moet bedacht worden dat het cruciaal is om huurprijzen van vergelijkbare panden te kunnen overleggen. De bewijslast is dus pittig. Een procedure met als inzet huurprijsverlaging kan leiden tot huurprijsverhoging, en vice versa. Huurprijzen kunnen periodiek wel aangepast worden door verhuurder. De mogelijkheden hiervoor zijn echter beperkt. Een manier die ook nog weleens door verhuurders wordt gebruikt is om de servicekosten sterk op te voeren, en om hier bepaalde posten onder te scharen die er niet onder vallen. Ook worden hier nogal eens naheffingen over opgelegd. Een bij MKB Rechtshulp aangesloten advocaat adviseert u graag inzake de mogelijkheden en onmogelijkheden van huurprijsaanpassing.
 

Huuronderhoud: wiens initiatief en wiens rekening

 Huurder en verhuurder hebben met elkaar te maken wat betreft het reguliere onderhoud van het pand, onverwachte reparaties en eventueel door de huurder gewenste aanpassingen. Wat betreft het reguliere onderhoud en onverwachte reparaties geeft de wet een verdeling of huurder of verhuurder het initiatief moet nemen, en voor wiens rekening dit is. Huurders hebben nog weleens te maken met verhuurders die niet in actie komen; ook daarvoor geeft de wet aan wat een huurder kan doen. Huurders die een pand verbouwen of anderszins aanpassen doen er verstandig aan dit in goed overleg met huurder te doen, zowel wat betreft de toegestane aanpassingen als hoe er om wordt gegaan met het resultaat: moet het pand bij einde huur in de oorspronkelijke staat worden terug gebracht, is de aanpassing een verbetering waarvoor de verhuurder financieel wil compenseren en zo ja, op welke manier vindt die compensatie plaats. Voor vragen in verband met huuronderhoud en gemaakte aanpassingen aan het gehuurde kunnen zowel verhuurder als huurder bij MKB Rechtshulp terecht.

 

 

T: 020 - 408 33 70E: info@mkbrechtshulp.nlI: www.mkbrechtshulp.nl

Voorwaarden MKB Rechtshulp  Privacy  Cookies