Mevrouw M. Broekhoeven, oprichter M Pharma:
"MKB Rechtshulp heeft mij helder, compleet en tegen een voor advocaten heel betaalbaar tarief geadviseerd inzake ondernemingsrecht en contracten."
 • Telefonisch advies door advocaat

  alleen voor ondernemers
  € 50 ex BTW per gesprek (20 minuten)
  Telefonisch advies door advocaat

  Plan hier uw afspraak, kies een dag en tijd:

 • dinsdag 16 juli 2024
 • woensdag 17 juli 2024
 • donderdag 18 juli 2024
 • vrijdag 19 juli 2024
 • maandag 22 juli 2024
 • Handelsnaamrecht

  Wat kan een bij MKB Rechtshulp aangesloten advocaat voor u betekenen?

  • uitleggen wanneer een bepaalde handelsnaam toegestaan is;
  • juridisch advies geven in een conflict over op elkaar lijkende bedrijfsnamen;
  • bijstand in een juridische procedure inzake handelsnamen;
  • informeren hoe handelsnaamrechten ontstaan.
   

  Nuttige informatie bedrijfsnamen

  Een bedrijfsnaam kan heel waardevol zijn voor een onderneming. Vanwege reeds opgebouwde bekendheid, of vanwege de goed gekozen naam die meteen de producten of diensten omschrijft. Een bijbehorende domeinnaam ligt in het verlengde hiervan. Daarom is het niet zomaar toegestaan om een bedrijfsnaam en domeinnaam te kiezen die veel lijkt op die van een ander bedrijf. Het uitgangspunt is dat de oudste gebruiker van een bedrijfsnaam, in principe degene is die recht heeft op bescherming van die bedrijfsnaam. Om recht op bescherming te genieten, is relevant of er verwarring te duchten is bij het publiek, en of het eerdere gebruik inderdaad vaststaat.
   

  Verwarring publiek

  Er kan alleen sprake zijn van inbreuk op het handelsnaamrecht van een ander, als er verwarring bij het publiek tussen twee ondernemingen te duchten is. Of daar sprake van is, is een feitelijke beoordeling. In de rechtspraak zijn al veel gevallen aan de orde geweest. Aan de hand hiervan kan wel een inschatting worden gemaakt of er van verwarring tussen de bedrijfsnaam van de ene onderneming en die van de ander sprake is. Het uiteindelijke oordeel hierover is aan een rechter over gelaten, als het tot een procedure komt.
   

  Oudste gebruik

  Degene die het oudste gebruik van een handelsnaam kan aantonen, geniet bescherming onder het handelsnaamrecht. Dat aantonen bestaat uit het kunnen laten zien vanaf wanneer een onderneming onder een bepaalde naam aan het handelsverkeer deelnam, zoals vanaf wanneer er reclame werd gemaakt en er klanten bediend zijn onder de betreffende naam, het gebruikte briefpapier, het jaar waarin de website live ging etc.
   

  Inbreuk op een handelsnaam

  Als er een onderneming is met een jongere verwarrende handelsnaam, kan tegen deze inbreuk op het handelsnaamrecht worden opgetreden. Voor de rechter kan worden verzocht dat de partij die inbreuk maakt, niet langer gebruik mag maken van die bedrijfsnaam en kan eventueel geleden schade worden gevorderd. Ten slotte is het relevant te weten dat bescherming onder het handelsnaamrecht niet hetzelfde is als bescherming onder het merkenrecht. Het merkenrecht stelt weer andere eisen dan het handelsnaamrecht.