De heer F. Brakel, directeur SBGO B.V.:
"Van de juridische adviezen van MKB rechtshulp ben ik zeer onder de indruk, met name wat betreft snelheid, deskundigheid en efficiency. En dat alles tegen zeer concurrerende tarieven!"
 • Telefonisch advies door advocaat

  alleen voor ondernemers
  € 50 ex BTW per gesprek (20 minuten)
  Telefonisch advies door advocaat

  Plan hier uw afspraak, kies een dag en tijd:

 • dinsdag 21 mei 2024
 • woensdag 22 mei 2024
 • donderdag 23 mei 2024
 • vrijdag 24 mei 2024
 • maandag 27 mei 2024
 • Zakelijk aansprakelijk

  Wat kan een bij MKB Rechtshulp aangesloten advocaat voor u betekenen?

  • beoordelen van uw positie in een (dreigende) procedure;
  • bijstand in procedures zowel voor de kantonrechter als voor de rechtbank;
  • uitleg geven inzake kort geding, dagvaarding, procesverloop etc.;
  • opstellen van dagvaarding en conclusies.
   

  Nuttige informatie procedures

  Handelsgeschillen zien meestal op een conflict met een leverancier, klant of concurrent. Bij een geschil met een klant of leverancier zal het vaak gaan om een verwijt van het niet nakomen van afspraken (ofwel wanprestatie). Bij een geschil met een andere partij zoals bijvoorbeeld een concurrent zal de grondslag onrechtmatige daad of het schenden van bepaalde wetsartikelen zijn. Door het handelen van een leverancier, klant of concurrent of juist door het nalaten van bepaalde handelingen van een andere partij kan schade ontstaan. De grondslag in een procedure tussen zakelijke partijen is vaak een eis tot schadevergoeding. 
   

  Zelf dagvaarden

  Inzet voor een handelsgeschil is vaak het vorderen van schade. De wet stelt een aantal eisen voor een succesvolle vordering tot schadevergoeding. Zo zal er sprake moet zijn van aansprakelijkheid, en zal de geleden schade aantoonbaar moeten zijn. Gederfde winst aantonen bijvoorbeeld is niet zo eenvoudig. Een procedure moet geïnitieerd worden bij de kantonrechter, waar bijstand van een advocaat niet verplicht is, of bij de rechtbank, waar bijstand van een advocaat verplicht is. Of de kantonrechter of de rechtbank bevoegd is, hangt af van de aard van de vordering en het bedrag van de vordering.
  De partij die tot dagvaarden over gaat, heeft de bewijslast.  
   

  Gedagvaard worden

  Het kan dat een andere partij u een verwijt maakt van een wanprestatie, onrechtmatige daad of andere inbreuk van rechten. Vaak zal hier al een discussie rond een bepaalde claim aan vooraf gegaan. Indien dit zonder succes is verlopen kan de onderneming gedagvaard worden. Een onderneming is een zelfstandig rechtssubject en kan dus in rechte betrokken worden. Onder omstandigheden kunnen ook bestuurders zelf gedagvaard worden. Indien de partij die gedagvaard is geen verweer voert, zal deze bij verstek veroordeeld worden. Als het verstek niet tijdig is gezuiverd, zal altijd de claim van de eisende partij worden toegewezen. Het verdient dus aanbeveling om tijdig te bepalen, al dan niet samen met een advocaat, wat uw kansen in een procedure zijn zodat geen veroordelend vonnis wordt verkregen terwijl verweer zinvol was geweest.