De heer F. Brakel, directeur SBGO B.V.:
"Van de juridische adviezen van MKB rechtshulp ben ik zeer onder de indruk, met name wat betreft snelheid, deskundigheid en efficiency. En dat alles tegen zeer concurrerende tarieven!"
 • Telefonisch advies door advocaat

  alleen voor ondernemers
  € 50 ex BTW per gesprek (20 minuten)
  Telefonisch advies door advocaat

  Plan hier uw afspraak, kies een dag en tijd:

 • dinsdag 16 juli 2024
 • woensdag 17 juli 2024
 • donderdag 18 juli 2024
 • vrijdag 19 juli 2024
 • maandag 22 juli 2024
 • Contracten algemeen

  Wat kan een bij MKB Rechtshulp aangesloten advocaat voor u betekenen?

  • klik hier op voorbeeld contracten voor vele modellen voorbeeld contracten die u zelf kan invullen;
  • opstellen van allerhande contracten;
  • bestaande contracten checken en de inhoud toelichten;
  • adviseren of sprake is van contractbreuk en of u een contract kunt opzeggen of ontbinden, en zo ja, wat de gevolgen zijn;
  • adviseren wat uw positie is als u wordt beschuldigd van contractbreuk.
   

  Een juist contract

  Onder het Nederlandse recht geldt het beginsel dat mondelinge afspraken bindend zijn. Maar mondelinge afspraken zijn vaak zo moeilijk te bewijzen. Daarom is het aan te raden uw zakelijke afspraken schriftelijk vast te leggen. Het is wel zo handig als duidelijk vastligt wat partijen van elkaar mogen verwachten. Bij commerciële overeenkomsten is er veel vrijheid om het precies zo op te schrijven als partijen willen; contracten zijn vormvrij. Een aantal afspraken zal heel specifiek zijn voor het betreffende en de klanten daarvan, maar een aantal andere onderwerpen keren vaker terug bij verschillende bedrijven. Doel is in ieder geval altijd om een contract zo duidelijk te maken dat daarover geen misverstanden kunnen ontstaan. Een bij MKB Rechtshulp aangesloten advocaat kan u deskundig bijstaan bij het opstellen van een contract dat een duidelijke inhoud heeft en toch niet langer is dan nodig. Zij hebben royale ervaring om specifieke contracten, hoe uniek en vernieuwend het product of de dienst ook is, op te stellen.
   

  Contractbreuk, opzeggen en ontbinding

  Het kan dat het niet loopt met de gemaakte afspraken zoals verwacht. Van contractbreuk is sprake als een partij de overeenkomst niet naleeft zoals de wederpartij redelijkerwijs mocht verwachten. Deze bewoording geeft al aan dat het feit of er al dan geen contractbreuk is, niet altijd zwart wit ligt. Als er inderdaad sprake is van contractbreuk, dan kan het zijn dat u de overeenkomst wil opzeggen. De vraag kan rijzen welke opzegtermijn geldt. Als opzeggen of tussentijds opzeggen niet kan, is er ook nog de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Ontbinden vorderen kan ook voor de rechter. In geval van contractbreuk kan het zijn dat naast opzegging of ontbinding, de partij die de overeenkomst niet goed nakomt aansprakelijk is en gehouden is tot schadevergoeding. De partij die schadevergoeding eist, zal de aansprakelijkheid van de wederpartij en de geleden schade moeten aantonen en bewijzen. 
   

  Aansprakelijkheid en schadevergoeding

  Aansprakelijkheid is altijd een belangrijk onderwerp in contractuele relaties. Aansprakelijkheid kan ontstaan als een partij te laat is, of iets nalaat, of een ondeugdelijk product of dienst levert. Om misverstanden te voorkomen, is het aan te raden om in een contract vastleggen wanneer daar sprake van is. Een goed contract geeft antwoord op de basisvragen wie, wat, waar en wanneer. Dat maakt het helder om te concluderen of er sprake is van contractbreuk of niet. Partijen kunnen ook het bedrag van de onderlinge aansprakelijkheid beperken, of juist, bij wijze van boete, op een gefixeerd bedrag vaststellen. Hierbij geldt wel dat op grond van de redelijkheid en billijkheid, de rechter in bijzondere situaties aanpassingen kan maken. Een bij MKB Rechtshulp aangesloten advocaat kan zowel adviseren inzake bewoordingen voor aansprakelijkheid, als in concrete situaties bijstaan waarin aansprakelijkheid speelt, inclusief gerechtelijke procedures.