De heer B. Wijmans, mede-eigenaar van iXSO solutions, opstellen algemene voorwaarden:
"MKB Rechtshulp en iXSO solutions: de perfecte online match tussen deskundig juridisch advies op maat en bedrijfspecifieke informatie."
 • Telefonisch advies door advocaat

  alleen voor ondernemers
  € 50 ex BTW per gesprek (20 minuten)
  Telefonisch advies door advocaat

  Plan hier uw afspraak, kies een dag en tijd:

 • dinsdag 16 juli 2024
 • woensdag 17 juli 2024
 • donderdag 18 juli 2024
 • vrijdag 19 juli 2024
 • maandag 22 juli 2024
 • Overname of verkoop bedrijf

  Wat kan een bij MKB Rechtshulp aangesloten advocaat voor u betekenen?

  • klik hier voor voorbeeld koopovereenkomst aandelen en voorbeeld koopovereenkomst activa passiva die u zelf kan invullen;deze overnamecontracten kunnen wij ook uiteraard samen met u opstellen;
  • adviseren hoe u de spullen ofwel activa en passiva van een bedrijf overneemt;
  • adviseren hoe u de aandelen van een bedrijf overneemt;
  • opstellen andere relevante documenten zoals geheimhoudingsverklaring, intentieverklaring etc.
   

  Wat voor overname: goederen of aandelen?

  MKB ondernemingen worden bijna altijd overgedragen door middel van ofwel overdracht van de goederen ofwel overdracht van de aandelen. Bij eenmanszaken en vennootschappen onder firma zijn er geen aandelen dus gaat het altijd om overname van de goederen. Een overdracht van goederen wordt ook wel activa passiva overname genoemd. Overdracht van goederen kan bestaan uit overname van het hele bedrijf, dus inclusief handelsdnaam, website, inventaris, contracten met leveranciers en klanten, het huurcontract, werknemers en uitstaande vorderingen en schulden. Een gedeeltelijke overdracht daarvan kan. Bij B.V.'s is naast een overdracht van goederen, ook een aandelenovername mogelijk. Bij een aandelenoverdracht blijft de B.V. gewoon voortbestaan inclusief alle contracten, werknemers etc.; er komt alleen een andere aandeelhouder. Een andere aandeelhouder betekent niet automatisch ook een nieuwe bestuurder.
   

  Koopovereenkomst overname onderneming

  Het uiteindelijke koopcontract is dus ofwel een activa passiva overnamecontract, ofwel een koopovereenkomst voor aandelen. In beide gevallen geldt dat hierin goed omschreven moet worden wat wordt overgedragen en per welke datum. Een koopcontract voor een bedrijfsovername is altijd uniek en specifiek voor het betreffende bedrijf. Ook afspraken in verband met de overname kunnen in de koopovereenkomst vastgelegd worden. Zo kan de medewerking van de vorige eigenaar nog nodig zijn om bepaalde zaken over te dragen. Een essentieel aandachtspunt bij de overname van een bedrijf is de waardebepaling van de onderneming. Daarom moet de onderneming voor de overdracht goed onderzocht worden ("due diligence") en moeten mogelijke toekomstige claims etc. meegenomen worden in de koopprijs, of daar een voorziening voor worden getroffen in de vorm van een toekomstige aanpassing van de koopprijs. Dit soort afspraken en de wijze waarop en wanneer de koopprijs betaald moeten worden staan ook altijd in de koopovereenkomst van een onderneming. Een bij MKB Rechtshulp aangesloten advocaat kan voor u elk type overnamecontract opstellen.
   

  Aanlooptraject overname - geheimhoudingsovereenkomst, intentieverklaring en voorlopige koopovereenkomst

  Een bedrijf overnemen of verkopen is doorgaans een koop waarover goed wordt nagedacht, en dus goed wordt onderhandeld. De koop of verkoop van een onderneming is dan ook vaak niet in een week tijd beklonken maar kan zo een paar maanden in beslag nemen. Om niet te vrijblijvend tegenover elkaar te staan, kunnen koper en verkoper overeenstemming over bepaalde punten bereiken in het voortraject. Het is belangrijk elementen als geheimhouding of exclusiviteit goed vast te leggen, indien van toepassing. Ook bepaalde al uitonderhandelde punten kunnen al vastgelegd worden, evenals de planning van de overname. Dit soort afspraken kunnen worden vastgelegd in bijvoorbeeld een geheimhoudingsverklaring, intentieverklaring of voorlopige koopovereenkomst. Als het tot een overname komt, kunnen de afspraken hieruit worden overgenomen in de uiteindelijke koopovereenkomst. Een bij MKB Rechtshulp aangesloten advocaat kan al dit soort contracten voor u opstellen, en u ook in het algemeen juridisch advies geven bij het overnametraject.