De heer P. de Groot, directeur Bouw met Visie B.V.:
"MKB Rechtshulp is onze "huis" advocaat. Altijd snel, deskundig en advies in de taal van de ondernemer. Bovendien zijn de tarieven heel concurrerend."

Gratis telefonisch advies

alleen voor ondernemers
geheel vrijblijvend

Plan hier uw afspraak, kies een dag en tijd:

Ondernemer en personeel

Wat kan een bij MKB Rechtshulp aangesloten advocaat voor u betekenen?

 

Algemeen

Personeel hebben is duur. Als een arbeidscontract niet de juiste inhoud bevat, kan dat nog duurder worden wegens onaangename verrassingen achteraf. Het arbeidsrecht gaat altijd uit van de feitelijke situatie, ongeacht de bewoordingen in het contract. Dat feit alleen al kan tot verrassingen leiden, en dan is het arbeidsrecht zelf ook nog eens volop in beweging. Daarnaast is er een diversiteit aan onderwerpen relevant binnen het arbeidsrecht. Iedere werkgever krijgt te maken met kwesties zoals looptijd, proeftijd, ziekte van de werknemer, vakantiedagen, concurrentiebeding, ontslag en uit elkaar gaan door middel van een vaststellingsovereenkomst. MKB Rechtshulp adviseert over alle aspecten van het arbeidsrecht en staat u desgewenst bij in een juridische procedure.
 

Nieuw arbeidsrecht per 1 januari 2015

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Voor werkgevers zijn de veranderingen die de WWZ met zich meebrengt behoorlijk ingrijpend. Arbeidscontracten moeten aan nieuwe voorwaarden voldoen. De volgende wijzigingen worden al op 1 januari 2015 van kracht:


Min max contracten en 0 uren contracten

Een min-max contract is een parttime arbeidscontract met een flexibele werktijd. In een min-max contract wordt een minimum en een maximum aantal uren vast gelegd waarop de werknemer in ieder geval zal werken. Deze uren garandeert de werkgever. De werknemer hoeft niet te werken op uren die boven het vastgelegde maximum uitkomen. Werknemers met een min-maxcontract kunnen een beroep doen op het rechtsvermoeden over de omvang van de arbeidsovereenkomst, zodra die overeenkomst 3 maanden heeft geduurd. Net als bij 0 uren contracten is het bij min-max contracten raadzaam alle afspraken zorgvuldig schriftelijk vast te leggen.

Bij een 0 uren contract heeft de werknemer geen vaste werktijd of een vast aantal uren per week of per maand. Vanwege het oproepen is een 0 uren contract een variant van een oproepcontract. De werkgever hoeft alleen loon te betalen over gewerkte uren. Over de tijd dat de werknemer wacht op een oproep hoeft de werkgever geen loon te betalen. Deze afspraak is alleen geldig als deze schriftelijk is vastgelegd, en geldt alleen gedurende de eerste 6 maanden van het 0 uren contract. Daarna geldt de regel dat de werkgever loon moet betalen over uren waarop niet gewerkt is. Een tekort aan werk bij de werkgever is geen reden om na die 6 maanden niet te betalen. Een 0 uren contract is een doorlopende arbeidsovereenkomst, ook als de werknemer niet is opgeroepen. Daarom valt de werknemer onder de bescherming van het arbeidsrecht. Als de werkgever het 0 uren contract wil beëindigen, moet de werkgever rekening houden met de ontslagregels. Als de werknemer ziek wordt, moet de werkgever 70% van het laatst verdiende loon betalen.
 

T: 020 - 408 33 70F: 020 - 708 54 90E: info@mkbrechtshulp.nlI: www.mkbrechtshulp.nl

Voorwaarden MKB Rechtshulp