Algemene voorwaarden

Wat kan een bij MKB Rechtshulp aangesloten advocaat voor u betekenen?

 

Nuttige informatie algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn handig om te hanteren, want over de onderwerpen in de algemene voorwaarden wordt vaak niet specifiek onderhandeld terwijl de inhoud van de algemene voorwaarden wel onderdeel is van de afspraken over en weer. Daarnaast is het mogelijk – binnen zekere grenzen – bepaalde onderwerpen gunstig te regelen voor de onderneming die de voorwaarden hanteert. Dit geldt bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid of bepaalde procedures die uw klanten moeten volgen.
 

Verschillende soorten voorwaarden: leveringsvoorwaarden, verkoopvoorwaarden en inkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden is de vaak gehanteerde overkoepelende term voor leveringsvoorwaarden, verkoopvoorwaarden en inkoopvoorwaarden. Leveringsvoorwaarden of verkoopvoorwaarden zien op de relatie tussen de ondernemer en zijn eigen afnemers, zijn eigen klanten. Inkoopvoorwaarden zijn de voorwaarden waartegen een onderneming in wil kopen. Vooral voor bedrijven waar veel wordt ingekocht, zijn inkoopvoorwaarden belangrijk. Binnen leveringsvoorwaarden of verkoopvoorwaarden zijn een aantal aspecten relevant voor de inhoud: Al deze factoren maken dat het aan te bevelen is algemene voorwaarden specifiek voor uw onderneming op te laten stellen.
 

Juist van toepassing verklaren

Keurige algemene voorwaarden op laten stellen zonder er vervolgens op de juiste manier naar te verwijzen maakt dat de algemene voorwaarden alsnog niet van toepassing zijn. Het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden is aan speciale regels gebonden.

U zit altijd goed als u de voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overhandigt aan uw wederpartij, en vervolgens de opdrachtbevestiging of te sluiten overeenkomst bewoordingen bevat waaruit de bevestiging van de ontvangst en instemming met de algemene voorwaarden van uw wederpartij blijkt. 

Veel overeenkomsten komen tegenwoordig echter online tot stand. Voor het in een online proces van toepassing verklaren van algemene voorwaarden gelden specifieke regels. Zo zullen uitsluitend digitaal beschikbare voorwaarden nog steeds voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst moeten worden gepresenteerd, en mag uw wederpartij niet digitaal moeten 'zoeken' naar de voorwaarden maar moeten de voorwaarden daarentegen uit te printen en op te slaan zijn.